Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Spis treści

 

 

Technik teleinformatyk 


SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Uczniom technikum  proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobiste

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostaje ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technik teleinformatyk.

 

Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej.

Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania.

 W ramach podstawowych zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie podejmujący naukę w zawodzie technik teleinformatyk poznają podstawy wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki, technologii elementów teleinformatycznych oraz budowy i działania układów cyfrowych. Na zajęciach specjalizacyjnych uczniowie poznają podstawy teleinformatyki, zasady przetwarzania i obróbki sygnałów w telekomunikacji oraz urządzenia techniki komputerowej, które samodzielnie instalują i konfigurują. Poznają także środowiska i usługi sieciowe, systemy operacyjne i zasady administrowania w sieciach informatycznych, również bezprzewodowych. Dopełnieniem zajęć dla uczniów klas najstarszych jest język angielski zawodowy dla teleinformatyków.

Uczniowie kształcą się nie tylko w ramach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę szkolną prowadzącą zajęcia zawodowe ale również na warsztatach i w siedzibach firm zewnętrznych działających na lokalnym rynku teleinformatycznym (m.in. zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów z działu TVK WSM).

 
Absolwenci technikum mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej, otwierać własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

Uczniowie kierunku technik teleinformatyk w ramach programu Microsoft Azure (poprzednio DreamSpark Premium) dostają darmowy dostęp do oprogramowania firmy Microsoft z możliwością legalnego instalowania go na komputerach domowych.

Technik teleinformatyk to kierunek na miarę XXI wieku.