Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Spis treści

 

                                                                                          Technik handlowiec

 

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Na kierunku technik handlowiec wprowadzony został program autorski - rynki międzynarodowe co pozwoli na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji w zakresie analizy rynków zagranicznych i prowadzenia marketingu personalnego.
 

Uczniom technikum  proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobistego

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.


Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej.

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, umiejętność posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesną rachunkowością, zasadami prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako przedstawiciele handlowi firm, w działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, w działach marketingu firm handlowych oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać zawód technika handlowca?

1. JEST TO WCIĄŻ jeden z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW NA RYNKU PRACY. Bardziej poszukiwany niż pokrewny zawód technik ekonomista.

2. Możesz pracować na wielu INTERESUJĄCYCH STANOWISKACH PRACY np.:

 • specjalista do spraw zaopatrzenia,
 • specjalista do spraw sprzedaży,
 • specjalista do spraw obsługi klienta,
 • kierownik działu handlowego,
 • akwizytor,
 • marchendiser (dbający o ekspozycję i promocję towarów),
 • pracownik biura rachunkowego,
 • kupiec.


3. Będziesz mógł/mogła założyć i prowadzić WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

4. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko szybko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

Dlaczego warto wybrać kształcenie w Naszej Szkole w zawodzie technik handlowiec?

1. Posiadamy pięć pracowni komputerowych z pełnym dostępem do Internetu umożliwiające pełną realizację programu nauczania w zawodzie technik handlowiec. W pracowniach komputerowych nauczamy przedmiotów pracownia ekonomiczno-informatyczna oraz technika biurowa

2. Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów ekonomicznych i handlowych. Nauczyciele mają wieloletnią praktykę w nauczaniu zawodu technika handlowca.

3. Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.

Jeśli podejmiesz naukę na studiach dziennych stacjonarnych będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów ekonomicznych handlowych niż absolwent liceum.

Jeśli jednak podejmiesz naukę na studiach zaocznych również będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów ekonomicznych niż absolwent liceum, a ponadto będziesz mógł/mogła podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

4. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe, podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła.

6. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat:

 • organizacji procesu sprzedaży,
 • rozliczania finansowego sklepu i innych jednostek handlu,
 • zaopatrywania placówek detalicznych,
 • przygotowanie towarów do sprzedaży,
 • marketingu i reklamy i ich wykorzystaniu w promocji firmy,
 • rachunkowości handlowej (w tym komputerowej),
 • użytkowania oprogramowania komputerowego wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej.