Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Spis treści

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIASPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

SPRZEDAWCA. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej szkoły odbywają zajęcia praktyczne u pracodawcy. Zawierając z nim umowę stają się pracownikami młodocianymi. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach jak: organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo.

KUCHARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie kucharz. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach jak: organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, wyposażenie techniczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej, technologie gastronomiczne z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka.

CUKIERNIK. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach cukierniczych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

PIEKARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w piekarniach. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: wyposażenie techniczne piekarni, produkcja piekarska, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.


PRZETWÓRCA MIĘSA. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach mięsno - wędliniarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technika przetwórstwa mięsa, przetwórstwo mięsa, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach naprawy pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, pracownia elektromechaniki i elektroniki.

ELEKTRYK. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna i elektroniczna, elektroenergetyka.

BLACHARZ SAMOCHODOWY. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach napraw pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny, budowa pojazdów samochodowych, technologia napraw blacharskich, obsługa klienta w warsztacie blacharskim.

ŚLUSARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach ślusarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów.

FRYZJER. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach fryzjerskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: higiena, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej.

STOLARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach stolarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny i konstrukcje, technologia i materiałoznawstwo, maszyny i narzędzia.

CIEŚLA. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach stolarsko- ciesielskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak:  podstawy dokumentacji technicznej, materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich, działalność gospodarcza w budownictwie, język obcy w robotach ciesielskich.

 

KRAWIEC. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach krawieckich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: materiałoznawstwo odzieżowe, podstawy projektowania i konstrukcji odzieży, techniki wytwarzania odzieży, język obcy w branży odzieżowej, wykonywanie wyrobów odzieżowych, usługi krawieckie.

 
W Naszej Szkole znajdziesz przyjaciół, poczujesz się bezpiecznie, będziesz mógł liczyć na fachową pomoc pedagogów, rozwiniesz swoje zainteresowania, zdobędziesz wiedzę potrzebną do zdania matury oraz rozpoczęcia studiów.

Wybierz Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu