Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Imię i nazwisko

Stanowisko Nauczany przedmiot

mgr Kamila Prange 

dyrektor przedmioty zawodowe w zawodzie fryzjer

mgr Maria Mikoda 

wicedyrektor język angielski

mgr Mariusz Wróbel 

kierownik szkolenia praktycznego fizyka, informatyka

mgr Justyna Drobnikowska 

nauczyciel biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości 

mgr Beata Fita 

nauczyciel katecheta religia

mgr Anna Jagieniak-Adamczyk 

pedagog szkolny, oligofrenopedagog wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Jasińska-Olejnik 

nauczyciel język polski

mgr Agata Jaworska 

nauczyciel katecheta religia

mgr Dorota Kiejnich 

nauczyciel przedmioty ekonomiczne

mgr Anna Krupowicz-Jachowicz 

nauczyciel język angielski

mgr Beata Korytna 

nauczyciel język angielski

mgr Witold Kubacki 

nauczyciel wychowanie fizyczne

mgr inż. Jarosław Kubat 

nauczyciel Informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik teleinformatyk

mgr Renata Kucharska 

nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodzie technik handlowiec,

techniki biurowe

mgr Szymon Lach 

nauczyciel wychowanie fizyczne

mgr Damian Łacina 

nauczyciel geografia, BHP

mgr Barbara Mazur 

tyflopedagog  

dr Małgorzata Misiak 

nauczyciel język polski, wiedza o kulturze

mgr Karolina Miszalska Kicman 

nauczyciel język angielski

mgr Agnieszka Madziara 

nauczyciel jezyk polski

mgr Nela Namyślak

nauczyciel matematyka

mgr Lidia Dudek 

nauczyciel język niemiecki

mgr inż. Tomasz Orłowski 

nauczyciel Informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik teleinformatyk,

mgr Marlena Piojda 

nauczyciel przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor

mgr Anna Piśniak 

nauczyciel język angielski

mgr Krzysztof Radzikowski 

nauczyciel podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe

mgr Ilona Ratajczyk-Piwnicka 

nauczyciel wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka 

Rozmarynowska-Widera 

nauczyciel chemia, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

mgr Agata Spaleniak 

nauczyciel przedmioty zawodowe w zawodzie technik handlowiec i spedytor

mgr Ewa Sztuka 

nauczyciel język angielski 

mgr inż. Ewa Szubert 

nauczyciel matematyka, statystyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik handlowiec i spedytor

mgr Iwona Urbanek 

nauczyciel bibliotekarz język polski, historia

mgr Renata Urbaniak 

nauczyciel język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Wachowski 

nauczyciel matematyka, statystyka

mgr Monika Włodarczyk 

nauczyciel przedmioty zawodowe w zawodzie technik handlowiec
mgr Leszek Wolniaczyk  nauczyciel historia,historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Hieronim Wolny 

nauczyciel wychowanie fizyczne

mgr Beata Zandman 

 nauczyciel  język angielski 

mgr Agnieszka Zawilińska 

nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog przedmioty zawodowe w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec

mgr Żaneta Gruchot-Dąbrowska 

nauczyciel przedmioty zawodowe w zawodzie fryzjer

mgr Anna Gliniarz 

nauczyciel język polski, filozofia, wiedza o kulturze, wiedza i społeczeństwo

mgr Anita Kędzia 

nauczyciel matematyka, informatyka, techniki biurowe

mgr Marta Kurdyś 

nauczyciel wychowanie fizyczne

mgr inż. Wojciech Maryniak 

nauczyciel przedmioty zawodowe

mgr Nela Namyślak 

nauczyciel matematyka

mgr inż. Jacek Spodzieja 

nauczyciel przedmioty zawodowe w zawodzie technik teleinformatyk

mgr Marzena Szlawska 

nauczyciel fizyka, informatyka

mgr Agnieszka Polak-Świerczyńska 

logopeda  

mgr Barbara Zarębska 

nauczyciel przedmioty zawodowe w zawodzie technik spedytor